Reglament de Botifarra

El reglament aquÝ exposat, mostra una de les moltes versions del Joc de la Botifarra. Concretament la denominada lliure o occidental.

CapÝtols:
1.- JUGADORS
2.- CARTES
3.- OBJECTIU DE LA PARTIDA
4.- PUNTUACIË
5.- REPARTIR LES CARTES
6.- ESCOLLIR TRIOMF
7.- CONTRO, RECONTRO I SANT VICENă
8.- JUGAR LES CARTES
9.- RECOMPTE DE PUNTS I CONTINUACIË DE LA PARTIDA
10.- FINAL DE LA PARTIDA
11.- VALOR DE LES CARTES
12.- NORMES PER JUGAR LES CARTES
13.- COMENTARIS FINALS
14.- INCOMPLIMENT DE LES NORMES
15.- COMENăAMENT D'UNA NOVA PARTIDA

1.- JUGADORS

En aquesta versiˇ del joc de la Botifarra, s'hi juga amb quatre jugadors, que formant parella, seuran l'un davant de l'altre.

2.- CARTES

Per a jugar a la botifarra s'utilitza una baralla de 48 cartes formada per quatre pals (Oros, Copes, Espases i Bastos) amb 12 cartes cadascun.

3.- OBJECTIU DE LA PARTIDA

L'objectiu de la partida Ús arribar als 101 punts abans que la parella contrÓria.

4.- PUNTUACIË

El valor de cadascuna de les cartes Ús:

Manilla (9), 5 punts
As (1), 4 punts
Rei (12), 3 punts
Cavall (11), 2 punts
Sota (10), 1 punt

Les cartes del 2 al 8 no tenen cap valor.

Per cada basa guanyada es compte un punt. Aix˛ vol dir que en cada mÓ hi ha 72 punts a repartir entre les dues parelles.

Matar la carta que comenša una basa, nomÚs es pot fer amb una carta de mÚs valor del seu mateix pal o amb un triomf.

La parella guanyadora de cada mÓ, s'apuntarÓ la quantitat de punts que passi de 36. Cal tenir en compte que aquesta quantitat haurÓ de multiplicar-se per 2 si el triomf Ús botifarra o bÚ per 2, 4 o 8 si hi ha hagut un contro, un recontro o un Sant Vicenš.

5.- REPARTIR LES CARTES

Abans de comenšar a jugar una partida, cal establir quin jugador ha de ser el primer en repartir les cartes i triar triomf. Per aix˛ un dels quatre jugadors atribueix un pal a cada jugador i aleat˛riament gira una carta de la baralla. Aquell jugador que tenia atribu´t el pal de la carta girada, serÓ el primer en repartir les cartes.

Ara ja sabem quin jugador ha de ser el primer en repartir les cartes i triar triomf, el que estÓ situat a la seva esquerra ha de barrejar-les i un cop barrejades, el company del jugador que ha de repartir talla la baralla.

En aquest punt, ja es poden repartir les cartes. S'han de donar de quatre en quatre, comenšant pel jugador que estÓ a la dreta del que reparteix, les quatre segŘents al que estÓ a continuaciˇ i aixÝ successivament, fins a acabar les 48 cartes, repartint-ne 12 a cada jugador.

6.- ESCOLLIR TRIOMF

Un cop repartides les cartes i abans de comenšar a jugar, cal escollir triomf.

El jugador que ha repartit les cartes, un cop vistes les seves, haurÓ d'escollir una de les opcions segŘents:

a) Escollir ell triomf.
b) Passar el torn al company.

a) Per tal d'indicar el triomf que s'ha escollit, cal dir en veu alta el pal corresponent:

OROS
COPES
ESPASES
BASTOS

En aquest cas el pal que s'hagi escollit Ús el que mana en la mÓ.

TambÚ hi ha l'opciˇ de dir:

BOTIFARRA

En aquest cas no hi ha cap pal que mani sobre els altres.

b) En cas de passar el torn al company, aquest es veu obligat a fer triomf escollint una de les opcions anteriors. (Oros, Copes, Espases, Bastos o Botifarra).

Si el triomf escollit Ús botifarra, la quantitat de punts que s'apuntarÓ la parella guanyadora de la mÓ serÓ doble.

7.- CONTRO, RECONTRO I SANT VICENă

Un cop s'ha escollit triomf la parella contrÓria pot CONTRAR. Contrar, vol dir que la parella que guanyi aquesta mÓ, sumarÓ el doble de punts, o el quÓdruple si s'ha fet botifarra.

Per contrar, s'ha de dir clarament: CONTRO. Si no es vol contrar, es donarÓ un cop amb la mÓ sobre la taula.

Pot contrar qualsevol dels jugadors de la parella que no ha fet triomf. NomÚs es pot contrar un cop a cada mÓ, Ús a dir, si el company ha contrat, nosaltres ja no ho podrem fer.

Un cop la mÓ estÓ CONTRADA, els components de la parella a qui ha tocat repartir i fer triomf, poden RECONTRAR. Recontrar vol dir que la parella que guanyi sumarÓ els punts de la mÓ multiplicats per 4, o per 8 si Ús botifarra.

Per recontrar, s'ha de dir clarament: RECONTRO. Si no es vol recontrar, es donarÓ un cop amb la mÓ sobre la taula.

PodrÓ recontrar qualsevol dels jugadors de la parella que no ha contrat. NomÚs es pot recontrar un cop a cada mÓ.

NomÚs si la mÓ estÓ recontrada i el triomf no Ús botifarra, qualsevol dels jugadors de la parella que ha contrat podrÓ fer SANT VICENă, en aquest cas els punts es multiplicaran per 8.

Per a fer SANT VICENă, cal dir clarament: SANT VICENă. Si no es vol fer Sant Vicenš, es donarÓ un cop amb la mÓ sobre la taula.

8.- JUGAR LES CARTES

Un cop escollit el triomf i contrat, recontrat o Sant Vicenš, ja podem comenšar a jugar les cartes. El primer jugador a tirar una carta, Ús el que estÓ a la dreta de qui ha repartit, per a aix˛, n'escollirÓ una de les que tÚ a la mÓ i la deixarÓ davant seu sobre la taula cara enlaire.

A continuaciˇ, la resta de jugadors aniran jugant per ordre contrari al de les busques del rellotge, fins a completar la basa. La parella que hagi guanyat la basa, recollirÓ les cartes i les guardarÓ cara avall en un pilˇ. El jugador que guanyi una basa comenšarÓ la segŘent.

9.- RECOMPTE DE PUNTS I CONTINUACIË DE LA PARTIDA

Un cop jugades totes les cartes es comptaran els punts que ha fet cada parella, la parella que hagi guanyat la mÓ s'anotarÓ els punts corresponents.

A continuaciˇ, el jugador que ha repartit a la mÓ anterior serÓ l'encarregat de barrejar les cartes, el de la seva esquerra de tallar la baralla, el de la seva dreta, serÓ l'encarregat de repartir i escollir triomf o delegar i aixÝ successivament.

10.- FINAL DE LA PARTIDA

La partida s'acaba quan una de les parelles ha aconseguit superar els 100 punts.

11.- VALOR DE LES CARTES

Cada una de les cartes tÚ un valor determinat. La carta de mÚs valor de les jugades a cada basa Ús la que guanya o la que mata a les altres. Per determinar el valor de les cartes cal tenir en compte les segŘents normes:

Dins de cada pal, el valor de les cartes (de mÚs a menys) Ús el segŘent:

Manilla (9) 5 punts
As (1) 4 punts
Rei (12) 3 punts
Cavall (11) 2 punts
Sota (10) 1 punt
8 0 punts
7 0 punts
6 0 punts
5 0 punts
4 0 punts
3 0 punts
2 0 punts

Per matar la carta que comenša una basa nomÚs es pot fer amb una carta de mÚs valor del seu mateix pal o bÚ amb un triomf.

12.- NORMES PER JUGAR LES CARTES

Per saber quines cartes es poden jugar, s'han de seguir les normes segŘents:

Pel primer jugador a jugar la basa:
- Pot jugar qualsevol carta. El pal d'aquesta carta Ús el que anomenarem pal de sortida.

Per la resta de jugadors les normes sˇn les segŘents:
a) Si la basa va del company (la carta del company Ús la que estÓ guanyant la basa):
- Si el jugador tÚ cartes del pal de sortida haurÓ de jugar obligat˛riament una d'aquestes sense necessitat de superar-la.
- Si el jugador no tÚ cartes del pal de sortida pot jugar qualsevol carta.

b) Si la basa no va del company (la carta guanyadora Ús d'un dels jugadors de la parella contrÓria):
- Si el jugador tÚ cartes del pal de sortida haurÓ de jugar-ne una d'aquest pal i sempre que pugui haurÓ de matar-la.
- Si el jugador no tÚ cap carta del pal de sortida per˛ en tÚ d'altres que guanyen la basa (triomf) haurÓ de jugar una carta que guanyi la basa.
- Si el jugador no tÚ ni cap carta del pal de sortida ni cap carta que guanyi la basa, podrÓ jugar la carta que vulgui.

Com a resum podem dir que ˙nicament estem obligats a matar les cartes dels contraris, no les del company i que sempre (si en tenim) hem de tirar cartes del pal de sortida.

Variants botifarra.

13.- COMENTARIS FINALS

Jugant a la Botifarra, cal tenir tambÚ en compte que estÓ prohibit parlar, ensenyar les cartes i fer senyals i comentaris que puguin indicar quines cartes tenim o bÚ l'encert o desencert d'una jugada. Malgrat aix˛, Ús molt normal fer, sempre amb la mesura adequada, comentaris durant la partida, cosa que ajuda a donar un ambient mÚs entretingut al joc.

Les cartes jugades, s'han de colĚlocar en un pilˇ cara avall. Cada parella tindrÓ el seu pilˇ, i nomÚs es podrÓ girar, per repassar quines cartes ja s'han jugat, l'˙ltima basa de cada pilˇ.

La botifarra Ús un joc d'estratŔgia, i com a tal, abans de tirar una carta s'ha de pensar bÚ quina Ús l'opciˇ mÚs convenient, ja que un cop hem tirat una carta ja no es pot replegar.

14.- INCOMPLIMENT DE LES NORMES

L'incompliment de qualsevol d'aquestes normes suposa per la parella infractora una sanciˇ que representarÓ la pŔrdua dels punts en joc. ╔s a dir, l'altra parella anotarÓ 36 punts si Ús una mÓ normal, 72 si el triomf Ús botifarra o va contrat, etc.

Donar malament les cartes, suposa comenšar una nova mÓ. No es penalitzarÓ amb cap punt, per˛ repartirÓ i farÓ triomf el jugador situat a la dreta del que s'ha equivocat i per tant es perdrÓ l'opciˇ a escollir triomf.

15.- COMENăAMENT D'UNA NOVA PARTIDA

Si un cop acabada una partida se'n vol comenšar una altra (si els jugadors i les parelles sˇn els mateixos) es continuarÓ el mateix procediment de barrejar l'˙ltim que ha fet triomf, i repartirÓ i farÓ triomf el jugador de la seva dreta.

┌ltima actualitzaciˇ Wednesday 13th of October 2021 08:50:33 PM - PÓgina generada en 0.0029 segons.